Allekirjoita kansalaisaloite
Siirryt oikeusministeriön kansalaisaloitepalveluun.

Nyt on tilaisuus vaikuttaa siihen, millaista Suomessa on elää lähivuosina. Koronalle ja jatkuville rajoituksille on kansainvälisten tutkimusten ja kokemusten mukaan vaihtoehto: tukahdutusstrategia.

Tukahdutusstrategiassa uudet tartunnat pysäytetään ulkorajoille karanteenin avulla ja sisäiset tartunnat painetaan nollaan riittävin rajoituksin, jotta elämä voi palata lähes normaaliksi maan rajojen sisällä. Tyypillisesti koronan tukahduttaminen kestää 8–12 viikkoa. Koronan tukahtuessa sisäisistä rajoituksista luovutaan alueellisesti asteittain: ihmiset, terveys ja talous kiittävät.

Jos ja kun yksittäisiä tartuntoja kulkeutuu maahan esimerkiksi karanteenihotelleista, virus tukahdutetaan välittömästi paikallisin, tiukoin mutta lyhytaikaisin rajoituksin. Rokotteet ovat tärkeä osa strategiaa, mutta ne yksin eivät ratkaise tilannetta lähivuosina, mm. virusmuunnosten vuoksi.

Useat suomalaiset asiantuntijat ovat allekirjoittaneet ja lupautuneet tukemaan julkisesti Vapaaksi koronasta -kansalaisaloitetta. Tukijoiden joukossa ovat mm. Lasse Lehtonen (diagnostiikkajohtaja HUS, terveysoikeuden professori HY) ja Marjukka Myllärniemi (keuhkosairauksien ja allergologian professori, varadekaani, lääketieteellinen tiedekunta HY). Lisää aloitteen asiantuntija-kannattajia löytyy Tukijoita-alasivulta.

Suomessa paluu lähes normaaliin elämään ja elinkeinojen liki vapaaseen harjoittamiseen on kiinni vain poliittisesta tahdosta. Annetaan äänemme kuulua. Allekirjoittakaa & jakakaa!

Vapaaksi koronasta -kansalaisaloite kokonaisuudessaan

Suomen on siirryttävä koronan torjunnassa tukahdutusstrategiaan, jotta elämä voisi palata lähes normaaliksi maamme rajojen sisällä. Strategia sisältää sekä viruksen tukahduttamisen että tiukan rajakontrollin. Molemmat ovat välttämättömiä kestävien tulosten saavuttamiseksi.

Me Vapaaksi koronasta -kansalaisaloitteen allekirjoittajat vaadimme, että valtioneuvosto omaksuu välittömästi kaikkien toimenpiteidensä lähtökohdaksi koronaepidemian tukahduttamisen Suomessa. Proaktiivinen tukahdutusstrategia ohjaa tällöin sitä, millaiset toimenpiteet arvioidaan oikea-aikaisiksi, välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi.

Hallituksen lakiesityksessä liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta (HE 39/2021) on jo otettu siirtymä tukahdutusstrategian suuntaan. Esitetyillä rajoituksilla saavutettavat hyödyt valuvat kuitenkin hukkaan ilman kaikkien ulkomailta Suomeen saapuvien pakollista ja valvottua karanteenia koronatesteineen.

Esitämme, että valtioneuvosto ryhtyy viipymättä valmistelemaan tartuntatautilain muutosta taikka uutta lakia, joka mahdollistaa viruksen pysäyttämisen Suomen rajoille sekä tarvittavat sisäiset rajoitukset tukahdutusvaiheen aikana. Lisäksi on ryhdyttävä valmistelemaan muita tarvittavia lakimuutoksia ja/tai lakeja, joita tukahdustusstrategian menestyksellinen käyttöönotto edellyttää.

Perustelut

Maailmanlaajuisen pandemian vallitessa Suomen valtionjohdon ensisijainen tehtävä on turvata maassa vakituisesti asuvien hyvän elämän edellytykset sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintamahdollisuudet. Suomen on siirryttävä tukahdutusstrategiaan ja asetettava selvä päämäärä: uudet tartunnat pysäytetään ulkorajoille ja sisäiset tartunnat painetaan nollaan riittävän tiukoin rajoituksin, jotta elämä voi palata lähes normaaliksi maan rajojen sisällä.

Tukahdutusstrategian valinneissa maissa koronan sammuttaminen on kestänyt tyypillisesti 8–12 viikkoa1. Koronan tukahtuessa sisäisistä rajoituksista luovutaan alueellisesti asteittain: ihmiset voivat vapaasti tavata läheisiään ja harrastaa, käydä töissä ja koulussa, ravintoloissa, konserteissa ja urheilukisoissa. Jos ja kun yksittäisiä tartuntoja kulkeutuu maahan esimerkiksi karanteenihotelleista, virus tukahdutetaan välittömästi paikallisin, tiukoin mutta lyhytaikaisin rajoituksin.

Suomen valtionjohdon on otettava tavoitteeksi, että maassamme voidaan palata mahdollisimman normaaliin elämään ja elinkeinojen liki vapaaseen harjoittamiseen kesällä 2021.

SUOMEN HYBRIDISTRATEGIA ON KALLIS EREHDYS

Hallituksen ja virkamiesjohdon päätös lähteä hybridistrategian tielle koronan torjunnassa on käynyt Suomelle kalliiksi inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Strategian mukaisesti koronan on annettu levitä väestössä, mutta tartuntojen määrää on pyritty hallitsemaan vuoroin kiristettävin ja löysättävin rajoituksin. Hallitus on haparoinut hybridistrategiansa kanssa kohta vuoden, eikä koronatartunnoille tai rajoituksille näy loppua. Koronan tukahduttaminen on yhä mahdollista ja paras vaihtoehto myös Suomelle2 3.

Jos Suomi olisi valinnut tukahdutusstrategian keväällä 2020, kuten mm. Uusi-Seelanti, Australia, Taiwan, Kiina, Etelä-Korea ja osa Kanadan provinsseista, olisimme voineet elää lähes normaalisti viime kesästä alkaen. Koronan tukahduttaneissa maissa myös taloudelliset menetykset ovat jääneet pienemmiksi kuin viruksen ja jatkuvien rajoitusten kurjistamissa maissa4 5. Esimerkiksi Uuden-Seelannin talous on jo toipunut koronan aiheuttamasta iskusta ja on kasvu-uralla6.

Suomi tukahdutti koronan jo melkein kevätkesällä 20207, mutta ponnistelut valuivat hukkaan rajoitusten yhtäaikaisen poiston sekä etenkin rajojen avaamisen vuoksi. Nyt kevättalvella 2021 maamme koronatilanne on pahempi kuin kertaakaan aiemmin, ja tartuntamäärien pitäminen aisoissa edellyttää ankaria rajoituksia. Suomen on otettava koronan tukahduttaminen päämääräksi viimeistään nyt, tai näilläkään uhrauksilla ei saavuteta mitään pysyvämpää. Hallituksen hybridistrategia takaa, että uusi kierros koronakurimuksessa alkaa hyvin pian edellisen jälkeen.

KORONA ON PYSÄYTETTÄVÄ RAJOILLE

Maailmanlaajuisen pandemian aikana on vain kaksi vaihtoehtoa: joko päättäjät turvaavat hyvän elämän edellytykset Suomessa tai matkustajien vapaan saapumisen Suomeen. Molempia ei voi tehdä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole pysäyttää ihmisiä vaan virus. Esimerkiksi Suomen kansalainen saa toki poistua ja palata kotimaahansa, mutta palaaminen tapahtuu valvotun karanteenin ja koronatestien kautta. Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa valtio maksaa välttämättömien työmatkojen jälkeisen kahden viikon oleskelun karanteenihotellissa, mutta vapaa-ajan matkustajat maksavat itse osan kustannuksista.

Tilanne on valitettavan vaikea valtakunnanrajan ylitse työssä käyville, jotka joutuisivat valitsemaan pääasiallisen oleskelumaansa, mutta ihmisten terveys, kansakunnan kokonaisetu ja talous painavat vaakakupissa enemmän. Nykyisenkaltaiset rajoitukset laskevat rajusti kaikkien elämänlaatua ja ovat ajaneet syvään ahdinkoon kokonaisia elinkeinoja, lukemattomia yrittäjiä ja työtä vaille jääneitä työntekijöitä.

Suomeen saapumisen muuttuminen hankalammaksi ja kalliimmaksi ei tarkoita liikkumisen kieltämistä, eikä valvotulle karanteenille ja koronatesteille ole oikeudellisia esteitä. Esimerkiksi oikeustieteilijä Martin Scheinin on esittänyt juridisesti pätevän mallin koronaturvallisen maahantulon järjestämiseksi8. Kun korona on tukahdutettu omassa maassa, matkustamista voisi vapauttaa muiden saman tehneiden valtioiden kanssa.

Suomen paheneva koronatilanne ja kiristyvät rajoitukset ovat seurausta rajakontrollin puutteesta. Jo joulukuussa tiedettiin ärhäkästi tarttuvasta brittivariantista, mutta päättäjät sallivat sen levitä maahan, varoituksista huolimatta9. Suomessa on tavattu myös eteläafrikkalaista virusmuunnosta, joka näyttäisi osin ohittavan sekä nykyrokotteiden antaman että sairastamalla saadun immuunisuojan10 11.

Koronaviruksen muuntautumiskyky muodostaa todellisen uhan rokotteiden teholle, minkä vuoksi rajakontrolli on välttämätöntä, kunnes koronatilanne on kansainvälisesti hallinnassa.

ROKOTTEET EIVÄT PELASTA SUOMEA LÄHIAIKOINA

Rokotekattavuus saavuttanee Suomessa hyvän tason vuoden 2021 aikana, mutta maailmanlaajuisesti samaan saatetaan päästä vuonna 2023 tai 202412. Myös koronarokotteiden tehoon liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Niin kauan kuin virus leviää valtoimenaan eri puolilla maailmaa, uusia muunnoksia syntyy runsaasti. Edessä voi olla vuosien kilpajuoksu rokotekehityksen pitämiseksi viruksen tahdissa13. Rajojen ylitse saapuvat tartunnat on pysäytettävä ennen kuin jokin rokotteille vastustuskykyinen, mahdollisesti aiempia tappavampi, virusmuunnos leviää Suomeen.

Suomen ei pidä jäädä koronakurimukseen odottamaan rokotteiden tuomaa vapautusta: se tie on pitkä, epävarma ja kivinen. Maailmanlaajuinen koronakriisi ei ole ratkeamassa näillä hetkillä, huolimatta hallituksen vielä äskettäisistä loppukiripuheista. Ainoa tapa aloittaa loppukiri on ryhtyä tukahduttamaan koronaa omassa maassa. Rokotekattavuuden kansainvälistä nousua, virusmuunnosten esiinmarssia ja rokotekehitystä on parempi seurata eläen suhteellisen normaalisti toimivassa yhteiskunnassa.

Koronan tukahduttamisen eduista oli riittävästi tietoa jo keväällä 202014, mutta nyt näyttö on tyrmäävä. Jokainen hybridi-, sopeutumis- tai laumasuojastrategian valinneista valtiosta on yhä koronan ja rajoitusten kurimuksessa, kun taas koronan tukahduttaneilla alueilla noin kaksi miljardia ihmistä elää lähes normaalia elämää. Me allekirjoittaneet vaadimme Suomen valtionjohtoa turvaamaan hyvän elämän sekä elinkeinotoiminnan edellytykset maassamme. Korona on tukahdutettava, nyt!

Aloitteen välittämä tilannekuva sekä asiatiedot on tarkistutettu asiantuntijoilla. Linkit perusteluosion lähde- ja taustamateriaaleihin löytyvät aloitesivun lopusta.

Lähteet:

 1. The BMJ: Elimination could be the optimal response strategy for covid-19 and other emerging pandemic diseases (20.12.2020) 

 2. Suomalaisista tieteentekijöistä, lääkäreistä ja asiantuntijoista koostuvan Eroon koronasta -ryhmän muistio: Pienimmän riesan tie: Koronaepidemian tukahduttaminen turvaa terveyden ja talouden (11.11.2020) 

 3. The Guardian: Professorien Michael Bakerin ja Martin McKeen näkökulmakirjoitus: All countries should pursue a Covid-19 elimination strategy: here are 16 reasons why (28.1.2021) 

 4. New England Complex Systems Institute: Lowest-cost virus suppression (9.2.2021) 

 5. IMF: World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent (lokakuu 2020) 

 6. The Economist: New Zealand in brief 

 7. Helsingin yliopisto: Summary based on a cross-disciplinary academic meeting on Covid-19 (26.2.2021) 

 8. Oikeustieteilijä Martin Scheinin Perustuslakiblogissa: Suomi tarvitsee nyt rytminvaihdoksen kilpailussa koronavirusta vastaan (7.1.2021) 

 9. Suomalaisista tieteentekijöistä, lääkäreistä ja asiantuntijoista koostuvan Eroon koronasta -ryhmän muistio: Koronavirusmuunnosten leviäminen Suomessa on estettävä välittömästi (10.1.2021) 

 10. CNBC: How the different Covid vaccines will handle new variants of the virus (5.3.2021) 

 11. Ilta-Sanomat: Seuraavan epidemia-aallon voi aiheuttaa Etelä-Afrikan variantti (10.3.2021) 

 12. Duke Global Health Innovation Center, Duke University: Launch and Scale Speedometer 

 13. Financial Timesin tiedekommentaari: Vaccines have been oversold as the pandemic exit strategy (26.1.2021) 

 14. Suomalaisista tieteentekijöistä, lääkäreistä ja asiantuntijoista koostuvan Eroon koronasta -ryhmän muistio: Vapaaksi koronasta (14.5.2020) 

Muita lähteitä:

Helsingin Sanomat: Pääministeri Marin: ”Voi olla, että olemme tässä tilanteessa vielä vuosia” Hallitus valmistelee kaikkien viime vuonna käytössä olleiden valmiuslain pykälien käyttöönottoa (10.3.2021)

YLE: Marin säikäytti sanomalla, että koronakriisi voisi kestää vuosia asiantuntijat arvioivat, milloin arki voi palata normaaliksi (11.3.2021)

YLE: Virusmuunnos sai Kanadan sulkemaan rajansa Atlantin provinssit tekivät sen jo aikoja sitten ja nauttivat lähes tavallisesta elämästä (21.2.2021)

Iltasanomat: Uudessa-Seelannissa korona ei päivittäisessä elämässä enää näy (20.2.2021)

YLE: Uudessa-Seelannissa saa jo kokoontua juhlimaan vapaasti Saarivaltio pysäytti viruksen ”suureen vallihautaan” (5.12.2020)

Ilta-Sanomat: Onnistuisiko ”Uuden-Seelannin ihme” Suomessa? Näin normaaliin elämään voitaisiin päästä myös täällä (14.2.2021)

New Zealand: Charges for managed isolation

BCG: It’s Not Too Late to Crush and Contain the Coronavirus (23.7.2020)

New England Complex Systems Institute: Minimizing economic costs for COVID-19 (6.8.2020)

Iltalehti: Bussimatkalta levisi 64 Etelä-Afrikan virusmuunnostartuntaa (3.3.2021)

New England Journal of Medicine: Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum (8.3.2021)

Allekirjoita kansalaisaloite
Siirryt oikeusministeriön kansalaisaloitepalveluun.